Tactical Training Days en Milsim Skills

Tactical Training Days [TTD] en Milsim Skills [MS]

Dutch Tactical School (voorheen Airsoft Heaven) geeft al sinds in 2013 de Airsoftsport gelegaliseerd werd in Nederland, trainingen op het gebied van tactiek, samenwerking, drills en communicatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van realsteel drills, aangepast aan de diverse takken van airsoft, maar met name gericht op de serieuze speler.

De instructeurs hebben realsteel ervaring bij Defensie en Politie en hebben een didactische achtergrond. Inmiddels hebben al meer dan 200 airsoftspelers uit Nederland en België één of meerdere TTD of MS trainingen gevolgd bij Dutch Tactical School of haar voorloper Airsoft Heaven. 


Tactical Training Days (TTD) zijn bedoeld om skills & drills, toegepast voor airsoft, aan te bieden aan airsofters, zowel individueel als op groepsniveau.

We richten ons met name op kennis en vaardigheden op het gebied van handelingen en drills, en groepen van 4-8 personen, wat in een airsoft omgeving de meest voorkomende groepsgrootte is, voor bijvoorbeeld verplaatsingen, communicatie, signalen, CQB, rollen, teamsamenstelling en meer. Alles is bedoeld om samenwerking en teamdenken te bevorderen tijdens een airsoft skirm. Tijdens latere TTD’s zullen we wel met grotere groepen oefenen, met name om onderlinge coördinatie te trainen.

Je moet de TTD trainingen in oplopend niveau volgen en niveau 1 is dus voorwaardelijk om niveau 2 te mogen volgen, etcetera.

[brief English recap]

Tactical Training Days (TTD) are intended to teach appropriate real steel skills & drills to airsofters, both individually and on a group level.

We focus particularly on knowledge and skills in the area of operations and drills, and groups of 4-8 people, which is the most common group in an airsoft environment. We teach you for example patrol, communications, handsignals, teamroles, basic CQB, team composition and more. Everything is designed to promote cooperation and team thinking during an airsoft skirm. During subsequent TTD’s we’ll practice with larger groups, especially to train coordination, communication and avoid friendly fire.

You must follow the Training Days in ascending level and level 1 is conditional to be allowed to follow level 2, etcetera.

The Tactical Training Days are available on demand for (inter)national groups, at our or your location. Contact us here for further details and an extensive program in your language. 


 

Team Training Day – level 1

Part 1 [TTD 1-1, Woodland] – tijdens deze dag wordt de basis gelegd voor verdere dagen en trainingen. Er wordt een begin gemaakt met patrouillegang, buddy-gewijs optreden en de reageren op individueel- en buddy niveau.

Part 2 [TTD 1-2, Woodland] – tijdens deze dag wordt de stof van Niveau 1 herhaald en gaan we verder met groepsrollen en groepsgewijze contactdrill. Verder trainen we individuele skills/handelingen aan het Airsoftapparaat. Deze dag wordt afgesloten met een praktijkopdracht.


Team Training Day – level 2

Part 1 [TTD 2-1, Woodland] – de stof van niveau 1 & 2 wordt herhaald en uitgebreid met meer velddiensttekens en patrouillegang. We introduceren VEITONO (een manier om na te denken over je opdracht) en maken een start met schiethoudingen en handelingen pistool, Alle contactdrills worden herhaald en uitgebouwd met onder andere dekkingsvuur en de rol van de SAW.

Part 2 [TTD 2-2, CQB] – Ploegoptreden CQB met dekkingsploegen en doorzoekingsploegen. We gaan verder met oefenen in samenwerking binnen een Fireteam (2 ploegen) en australian peeling voor het afbreken van het gevecht. Na deze dag heb je de basis van individuele, ploeg- en fireteamoptreden onder de knie.


Team Training Day – level 3

Part 1 [TTD 3-1, Woodland] – Contactdrill met gewonde en rally op een punt, portofoon protocol. Workshop camouflage, kennismaking met commandovoering. Diverse praktijkopdrachten.

Part 2 [TTD 3-2, CQB] –  Diverse drills met sidearm en combinaties met longarm. Weapon drills, reloads, reload met 1 arm. CQB praktijk individueel en ploeg CQB skills (slicing, deuren, ramen). Onderlinge communicatie in CQB optreden, rol commandant.


TTD 1-3 / MS-1 [Optionele Milsim Skills 1] – kaartleesdag en praktijkopdrachten op de heide bij Halte Assel. Ook radiotelefonie-procedures en nato-spelalfabet komen aan bod. Praktijkdag zónder AA’s.

TTD 2-3 / MS-2  [ Optionele Milsim Skills 2] – Korte herhaling van de stof van Part 1 & 2. Kennismaking met OVG (Optreden Verstedelijkt Gebied), dubbellijns patrouille, betreden van een object, veligstellen van kamers, etcetera. We gaan deze dag in een niet-woodland omgeving optreden.

TTD 3-3 / MS-3 [Optionele Milsim Skills 3] – We gaan het geleerde herhalen en samenvoegen tot groepsoptreden. Hoe werken de tactieken dan, hoe werk je met team- en groepsrollen, samenwerking en manouvreren.

Verder NATO commandovoering in de praktijk. Ontvangen, analyseren, plannen en uitvoeren van een opdracht, goed omgaan met mensen en middelen, en leiding geven aan een groep tot 8 personen.

Na een praktijkopdracht tijdens een skirm (op een andere dag) krijg je een command-star op je lvl3 badge. Hiervoor moet je tevens alle andere optionele dagen gedaan hebben!

Wat hebben anderen te zeggen over de TTD’s?

 

TTD 1 leert je een aantal basis technieken die op bijna alle skirms te gebruiken zijn. Het geeft je meer tools om bepaalde situaties aan te pakken en helpt vertrouwen op te bouwen tussen je teamgenoten. Daarnaast krijg je een vleugje mee van echte handelingen en drills wat de kers op de taart is! Ik kan dit aan iedereen aanraden en ben blij dat zoveel teamgenoten deze training hebben gevolgd. Het heeft ons al vaak geholpen tijdens skirms!

– Jan Hoos –

Recent meegedaan aan een CQC team-challenge met een 4-mans team waarvan er 3 real-steel (2x ex luchtmobiel, 1x dienst speciale interventies) ervaring hadden, doch weinig met elkaar gespeeld hadden. In combinatie met de basis die Airsoft Heaven heeft gelegd was het voor mij relatief eenvoudig om aan te kunnen haken. Na nog wat extra training van de organisatie/team gekregen te hebben, was het resultaat dat we alle andere teams met grote afstand verslagen hebben op het CQC parcours.

– Anoniem –

Je leert in een team werken en samen een doel te bereiken wat je als individuen nooit zou lukken. De stap van het denken aan ‘wat is het beste voor mij’ naar ‘wat is het beste voor het team’ is de topprioriteit in deze dagen.”

– Menno –

<Airsoft Heaven> heeft afgelopen jaar een aantal trainingen gedaan rondom patrouilles/contactdrill en CQC/CQB procedures/clearing. Zeker die laatste training, maar ook de basisbeginselen zijn voor mij zeer goed van toepassing geweest. Tactieken als goosewalking (efficient en stabiel lopen), reloads van je replicas (op tijd en met juiste safetys!), en het omgaan met CQB situaties heeft echt bijgedragen aan meer begrip voor wat de ‘echte lui’ meemaken en hoe we dit ook in airsoft (veilig) kunnen toepassen. Het zijn intensieve dagen, en je wordt ook hard aangepakt, maar kan het iedereen aanraden die serieuzer wil airsoften.”

– Anoniem –

“TTD’s voegen een nieuwe dimensie toe aan mijn airsoft sport. Oefening en tactisch scholing bracht het mij bij. Denken wordt doen. Geen twijfel maar richten op je doel. De focus hebben en behouden! Een slecht plan is nog altijd beter dan geen plan. Dit zijn enkele steekwoorden van de ttd’s…. Prachtig en leerzaam! Niet alleen voor op de airsoftvelden”

– Tom –